Generalforsamling 2008

Science Fiction Cirklens generalforsamling, søndag 6. april 2008.

Referat v/ Søren Hemmingsen

Valg af dirigent og referent

Carl-Eddy Skovgaard blev valgt til dirigent og Søren Hemmingsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt if. vedtægterne.

Formandens beretning v/ Knud Larn, herunder beretninger fra bog-, Proxima, Novum- gog webredaktør

Dette er min første generalforsamling som ny formand for Science Fiction Cirklen. Mange har siden jeg tiltrådte spurgt mig, hvad skal der så ske af nye og omvæltende ting - nu hvor der er kommet en ny formand?

Først vil jeg sige, at jeg er begunstiget med at have overtaget en særdeles veldrevet forening fra den tidligere formand, Carl-Eddy Skovgaard, som jeg også gerne her vil benytte lejligheden til at takke mange gange for sit lange og fine virke i Science Fiction Cirklens midte. Sidst som formand fra 1995 til udgangen af 2007, men også før det en utrættelig organisator af foreningens arbejde.

I det forløbne år har SFC således under Carl-Eddys ledelse fået en ny hjemmeside, fået genstartet vores medlemsmøder og fastholdt både vores to gode magasiner, medlemsbladet NOVUM og tidsskriftet Proxima, samt udgivet endnu en stribe unikke bøger. Økonomien er solid, langt de fleste projekter, vi finder på, ender med at give overskud, og både på sidste generalforsamling og på denne generalforsamling er der nye interesserede ansigter, der gerne vil indvælges i bestyrelsen for dér at kunne lægge deres ideer og arbejdskraft til at virkeliggøre disse.

Det har været mit sigte igennem flere år netop at få indvalgt nyt blod i bestyrelsen på de ledige pladser. En frivillig forening drives ikke alene af sin historik, af sine traditioner, eller af sin bankbog, selv om alle tre er solide i netop SFC. Men netop af de praktiske hænder, som udgør den aktive del af foreningen. Det har været en længere proces at finde de rette folk, og i takt med at folk er kommet til, er der begyndt at ske ting og sager med vores medlemsblad, med vores hjemmeside og med vores medlemsmøder. Ja i år har vi sågar en Dancon igen. På denne generalforsamling får vi fyldt de sidste pladser ud i bestyrelsen, og derfor glæder jeg mig rigtig meget til det kommende år som formand.

Symptomatisk for min formandsstil vil jeg lade de enkelte fortælle om deres indsatser det forløbne år. Det er ikke mine resultater, det er den enkeltes unikke ideer og egne ressourcer som driver resultaterne frem. Jeg er blot koordinator og prøver at holde sammen på projekternes tidsplaner. Carl-Eddy Skovggard, der nu kan koncentrere sig om forlagsvirksomheden vil fortælle om vores bogprogram, Janus Andersen om de fire numre af NOVUM, Niels Dalgaard om de to numre af Proxima, Lars Wriedt om vores økonomi, og Jeppe Larsen om vores nye hjemmeside. Der er flere "kasketter" i bestyrelsen, fx har vi også en PR-koordinator, men da disse aktiviteter først skal til at starte, kommer de først på til næste års generalforsamling.

Bogredaktør Carl-Eddy Skovgaard

Jeg vil starte med at takke Knud for de pæne ord. Som jeg skrev i nytårsberetningen, er jeg også glad for at kunne overdrage en forening i fremgang til en ny formand, i stedet for at skulle aflevere noget der skulle genrejses, men i stedet en forening der kan få EKSTRA ny fremgang, med nye kræfter.

Vi har siden sidste generalforsamling fået udgivet hele 9 bøger, 10 hvis vi indregner Eurocon programhæftet, der også har et SFC ISBN-nummer. De ligger til salg på hjemmesiden. Titlerne er, selv om det er mange:

Fantastiske Virkeligheder: Omtale og noveller af: Anne McCaffrey, Zoran Zivkovic, Stephen Baxter og Stanislaw Lem, Kristian Massey: År 2035, Steven Baxter: Det Himmelske Tyranni, Niels Dalgaard: Verdensjongløren Svend Åge Madsen og SF, John Varley: Farvel, Robinson Crusoe, Vilhelm Rigels: Dr. Kotin - Livets Herre, Lige under overfladen - En dansk SF antologi, Thomas Winther: Indeks til gyserantologier, Otto M. Møller: Guld og Ære, Creatures of Glass and Light, New European stories of the fantastic, engelsksproget antologi med nye noveller af europæiske forfattere.

Først det allermest glædelige. Endnu et år har alle bøger hver for sig mindst betalt deres egne udgifter hjem.

Specielt vil jeg nævne et par af titlerne:

Fantastiske virkeligheder, der indeholdt omtale og noveller at æresgæsterne på Eurocon 2007, der blev en rimelig succes også bagefter hos bibliotekerne. Rigtigt glædeligt. Oprindeligt havde vi påtænkt, at den skulle være sammen med programbogen, men heldigvis valgt vi om. Nu er det en selvstændig udgivelse, der kun omtaler Eurocon i forordet, og dermed også var fuldt ok for bibliotekerne.

År 2035, der var 'Jens Carstensen Prisen'. Det er første gang vi har vi har prøvet at udgive en roman. Lidt med bange anelser, for om vi nu kunne give forfatteren nok synlighed. Det lykkedes ok, mener jeg. Af de 9 romaner/bøger Kristian Massey har udgivet tidligere er der kun én der er bedre repræsenteret på bibliotekerne. - 'Den syriske garage' som har fået rigtigt megen medieomtale står på 80 biblioteker, År 2035, står på 63. Hans andre er på mellem 4 og 17 biblioteker.

Creatures of Glass and Light, der er engelsksproget, var også en vi var ret sikre på ville give underskud, men selv den holder 'skindet på næsen'. Den solgte nogle stykker på Eurocon, og da det så også lykkedes at sælge nogen (godt nok med stor rabat) til den svenske SF boghandel, fik vi også trykkeomkostningerne hjem på den.

Jeg kan sådan set dermed gentage mig selv fra tidligere: ' Dette viser at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi regne med at de betaler sig hjem.'

For ikke at gøre denne beretning for lang, vil jeg ikke gentage resten af det jeg har sagt de tidligere år om fastsættelse af priser osv. Der følger vi stadig markedet.

Vi har også flere bøger i støbeskeen. Sophus Michaëlis: Himmelskibet og Norman Spinrad: Kontinentet der gik tabt, er allerede hos trykkeren (udgivelsesdato 26/4, hvor Spinrad er æresgæst på Fantasticon 2008), og flere er på vej, herunder Lige under overfladen II, hvor der er kommet rigtigt mange bidrag (50 noveller af 35 forfattere).

Vi har også fået tilskud på 15.000 fra Eurocons overskud til at udgive en dansk antologi på engelsk til international udgivelse, med international reklame fx i Locus. DEN vil sikkert give underskud, forventet 20-30.000, hvoraf de 15.000 bliver dækket af tilskuddet, men vil forhåbentlig få internationale øjne op for danske SF forfattere, og dermed opfylde en del af vores formålsparagraf.

Proxima-redaktør Niels Dalgaard

Siden sidste generalforsamling er det - mirabile dictu - endnu engang lykkedes at udsende de to normerede numre af Proxima, nummer 85 og 86, på henholdsvis 146 og 126 sider. Overgangen til firfarvede omslag har betydet endnu et løft til bladets udseende, og det fremstår nu som et fuldt professionelt tidsskrift. I den forbindelse har det ikke mindst hjulpet, at vi har fået lov til at bruge to af David Hardys flotte billeder på forsiden.

Indholdsmæssigt vil jeg mene, at vi holder en ret høj standard. Det er glædeligt, at folk "udefra" selv er begyndt at henvende sig med forslag til artikler - i de to nævnte numre er der således næsten udelukkende danskproduceret materiale, og det samme gælder det kommende nummer 87.

Tidsskriftet råder over en stab af vidende anmeldere, der imidlertid leverer med stærk svingende frekvens. Siden starten i 1974 har det været ambitionen at anmelde al sf, der udkommer på dansk og en bred vifte af den væsentligste udenlandske (især engelsksprogede) samt relevant faglitteratur. Denne ambition har aldrig været opfyldt og er det heller ikke for tiden. Dog må man sige, at bladets niveau for anmeldelser også ligger højt.

Skulle jeg ønske noget for det kommende års arbejde - udover flere aktive anmeldere - må det være, at tidsskriftet får en større udbredelse end tilfældet er. Det fortjener dets skribenter, og det fortjener sf-genren. Hvordan det skal gøres, har jeg ingen idé om, men forslag er som altid velkomne.

Novum-redakøtr Janus Andersen

Novum er igen udkommet med de loede 4 numre - stor tak derfor til både de faste bidragydere og de mere løse samt selvfølgelig Carl-Eddy Skovgaard, som har sørget for, at bladet er kommet ud til tiden. Han har desuden overtaget jobbet som forside-redaktør og stået for, at bladet har fået farve-forside, hvilket har piftet gevaldigt op.

Dertil har bladet netop skiftet layout, så det forhåbentlig fremstår nyt og funklende både indeni og udenpå. Rent indholdsmæssigt synes jeg, at Novum har fundet et godt stade - med an blanding af noveller, klummer, interviews og andet. Der arbejdes dog med nye ideer, som også kunne betyde et bedre samarbejde med hjemmesiden. Forslag er selvfølgelig altid velkomne.

Webredaktør Jeppe Larsen

Først og fremmest en tak til Knud Larn som hev mig ind i bestyrelsen for godt et år siden. Den ide havde jeg ikke fået selv og jeg har virkelig været glad for det. I starten af september 2007 kom en ny webside for foreningen online. Nu baseret på et open source CMS system, som skulle gøre det nemmere at udvide websiden med flere artikler og have information om nyeste udgivelser. Webredaktøren ønsker flere artikler, anmeldelser og lignende fra de mange der i tidens løb har skrevet til Novum eller Proxima. Tilmeldingsformularen på websiden har skabt en øget medlemstilvækst, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Her følger lidt statistik:

 • Mellem 1200-1300 unikke hits om måneden
 • Søgetekster fra søgemaskiner: science (25%), science fiction (15%), novum (5%), proxima og science fiction cirklen (3%)
 • Henvisninger fra andre sider:
  • 80% går direkte ind på siden
  • 17% fra søgemaskiner
  • 3% fra andre websider: fyldepennen.dk, bibliotekernesnetguide.dk samt diverse weblogs
 • Kataloget er downloadet ca. 50 i år
 • "FAQ om science fiction" har gennemsnitligt 200 besøg om måneden
 • Artiklen om "Svend Åge Madsen" og Litteraskopet /13 er også velbesøgte

Nu hvor de sidste praktiske kræfter kommer på plads i bestyrelsen ved denne generalforsamling, er min nye vision (nu med formandshat på) for det næste års arbejde tredelt:

At få flere medlemmer. Vores medlemstilbagegang er i år vendt til en medlemstilgang og denne proces skal forstærkes. Mere synlighed på festivaler, flere aktiviteter udenfor de vante miljøer, og udbygning af vores hjemmesiden som stedet for saglig information om litterær science fiction skal bringes os derhen. . At få flere abonnenter til Proxima. Der er alt for få abonnenter på Proxima set ift det unikke produkt det er og den meget høje standard tidsskriftet har fået under Niels Dalgaards kyndige redaktion. Med de nye omslag fra Carl-Eddy Skovgaards side burde det være muligt at få flere til at læse det fast. En kampagne skal hjælpe os på vej. . At få skabt mere opmærksomhed på vores bogudgivelser. Vi har en unik linie af skøn- og faglitteratur med vores forlagsmærke på. Men der er for få der kender til os ude i "den anden verden". Vi anmeldes ikke særlig tit i dagbladene herhjemme og alt for få kender til vores eksistens set i forholdt til hvor mange der faktisk interesserer sig for genrens litterære form herhjemme. Det skal gøres bedre gennem en fokuseret indsats på enkelt titler fra vores forlagsprogram overfor specifikke modtagergrupper.

Vi kan ikke nå alt på ét år, men vi kan komme godt i gang som vi allerede er kommet det med de andre tiltag. Jeg ser meget optimistisk på SFCs fremtid.

Ad. 2. Formandens beretning v/Knud Larn. Formanden indledte med at takke den afgående formand for det store arbejde, denne havde gjort. Formanden kunne konstatere, at bestyrelsen i dag var mere aktiv end tidligere, at foreningen havde fået flere medlemmer, at Euro-Con havde været en succes for SFC, samt endelig, at den nye hjemmeside fungerede upåklageligt.

Kassererens beretning

Kasseren fremlagde et regnskab for året 2007. Da der ikke blev udformet et 2006 regnskab for SFC og et nyt regnskabssystem var taget i brug, var der inget sammenligningsgrundlag for forrige år. 2007 var præget af mange bogudgivelser og forholdsvis lave foreningsomkostninger, så resultatet blev et overskud. Momsregnskabet er afregnet. Der var forholdsvis store tilgodehavender, men kasseren forventede ikke større problemer med debitorerne. Foreningens lager er værdisat efter et likvideringsprincip. Kasseren bemærkede, at foreningen har økonomi til flere medlemsarrangementer, om det skulle ønskes af den nye bestyrelse. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2007.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt uden tilføjelser.

Godkendelse af følgende års kontingent

Kontingent uændret på kr. 150,- for 2009.

Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

Indkomne forslag

Ingen.

Valg af bestyrelsen

Knud Larn og Lars Wriedt blev genvalgt. Søren Hemmingsen og Rasmus Wichman blev indvalgt. Carl-Eddy Skovgaard, Jeppe Larsen og Jesper Rugaard, der ikke var på valg i år, fortsætter. I prioriteret rækkefølge valgtes følgende suppleanter til bestyrelsen: Lea Thume, Bente Riis og Richard Berthelsen.

Valg af revisorer

H. P. Inselmann og Poul Poulsen blev genvalgt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.