Bestyrelse

Science Fiction Cirklen har ligesom alle andre foreninger en bestyrelse. Hvis du vil i kontakt med SFC, så henvend dig ganske roligt til en af dem, der er nævnt her på listen.

Der er gerne et månedligt møde i bestyrelsen, så det kan altså vare lidt tid inden din henvendelse bliver besvaret. Hvis du ikke kan leve med det, så vær omhyggelig med at understrege, at det HASTER (hvis det altså gør det..). Og ryk os gerne for svar, hvis du bliver utålmodig.

Du kan eventuelt bruge denne e-mail adresse på bestyrelsen.

Formand Niels Dalgaard

formand@sciencefiction.dk

Valgt: 2022 for 2 år

   
Næstformand,
Bogredaktør og
Udgivelseskoordinator
Carl-Eddy Skovgaard

Søndervangs Allè 27
2500 Valby

Telefon 20 30 36 44
bog@sciencefiction.dk

Valgt: 2021 for 2 år

   
Kasserer,
Webredaktør
Jeppe Larsen

kasserer@sciencefiction.dk
webmaster@sciencefiction.dk

Valgt: 2021 for 2 år

   
Bestyrelsesmedlem Andreas Søe

Valgt: 2022 for 2 år

Bestyrelsesmedlem

Richard Bertelsen


Valgt: 2021 for 2 år

   

Proxima-redaktør

Niels Dalgaard

Peder Hjorts Vej 20, 3.tv
2500 Valby

Telefon 51 48 34 53
proxima@sciencefiction.dk

   
1. suppleant Arne Wendelborg

Valgt: 2022 for 1 år

   
2. suppleant Johannes Lundstrøm

Valgt: 2022 for 1 år

   
Novum redaktør Thomas Winther

novum@sciencefiction.dk

   
Revisorer

Carsten Riis

revisor@sciencefiction.dk

Valgt: 2022 for 1 år

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen 2022.