Generalforsamling 2015

Valby Kulturhus, 9. maj 2015 kl. 12:00

Dirigent: Richard Berthelsen

Referent: Flemming Rasch

Musik: Nogle glade mennesker der spillede på trommer i lokalet overfor.

Formandens beretning: 

Vores kvartalsmæssige NOVUM udkommer som det skal, ligesom de månedlige medlemsmøder, kun afbrudt af andre faste punkter bliver afholdt punktligt omend vi godt kunne tænke os en større fremmøde.

Udover disse faste holdepunkter er vores deltagelse i Bogforum ikke at forglemme. For første gang prøvede vi udsalgsteknikken, dvs at sælge et udvalg af bøger til under normalpris I et forsøg på at få bøger ud til flere. Det lykkedes også at få solgt næsten dobbelt så mange bøger, så vidt jeg husker, uden at vores omsætning faldt, hvilket er godt for vores lagerbeholdning (hvis vi forstsat vil udgive bøger, og have plads til dem) og for opfyldelse af vores formålsparagraf.

Det seneste foreningsår har der ikke været noget Dancon, fordi det sidste år blev afholdt før generalforsamlingen og vi i år skal helt hen til september for at bringe Science Fiction indhold til folket under den paraply.

Det er hvad vi plejer at have på vores årsprogram.

Men der var mere.

Så måske er det ønsketænktning måske bare selektiv perception, hvis jeg nu siger, at vi i disse uger, måneder og år oplever en forøget fokus på Science Fiction.

Således har SFC flere gange været repræsenteret i aviser og magasiner og på radio.

Og i August sidste år blev vi for eksempel inviteret til Hald Hovedgård ved Viborg for at deltage i deres traditionelle Store Bogdag som havde fået temaet Fremtiden Kommer. For dem der ikke ved hvad Hald Hovedgård er så er det, det Danske Forfatter- og Oversættercenter som bl.a. tilbyder kurser og skriveophold for nationale og internationale deltagere. Vi stillede op med et hold eksperter, klakører og groupies til debatter og foredrag. Mod slutningen donerede vi et helt sæt af vores bøger til Hald Hovedgårds nye bibliotek, der på det tidspunkt endnu manglede den sidste pensel maling og ikke mindst reoler til alle bøgerne.

Vi kom også en tur omkring Christianshavn for et par uger siden, hvor vi viste vores flag i et par timer sammen med andre litterære kulturbærere.

Udenfor vores indflydelse ligger også enkelte lyspunkter vi kan glæde os over.

Således var sidste års vinder af Niels Klim prisen for bedste kort roman, oven i købet beregnet for et voksen publikum, blevet udgivet af et forlag som normalt ikke udgiver science fiction, eller nærmere, ikke indrømmer det. Og så er der sket det, at nogle af dem, som SFC på sin vis har været med til at opdage er kommet på film og fået statens kunstfonds velsignelse.

Vi kan nok ikke tage æren for denne øgede fokus, vi kan blot konstatere, at den er der, glæde os over den og arbejde på, at nye science fiction interesserede opdager os som overflødighedshorn af indhold med alt om fremtidspoesi, eller det der ligner.

Novum: Er udommet med fire numre. Redaktøren (Pil) prøver at lave mere bredde i indholdet og at inddrage nye forfattere, samt arbejder med layoutet. Novum er kommet på Google+ Der vil udkomme et nummer op til Bogforum (hvor SFC deltager med en stand igen i år).

Bøger: Der blev udgivet 7 bøger op til Bogforum og en op til Fantasticon, 8 i alt. De ældre titler sælger faktisk stadig godt. Med nogle få undtagelser sælger ”gammel dansk” kategorien generelt ikke meget og stort set kun til bibliotekerne.

I 2014 har vi som de fleste er klar over udgivet følgende titler:

  • Little Brother Cory Doctorow
  • De sidste kærester på månen red. Carl-Eddy Skovgaard
  • To sole stod op Niels E. Nielsen
  • Troldmandens sværd Niels E. Nielsen
  • Forår på Ansar Ib Johansen
  • Nano kommer til Clifford Falls Nancy Kress
  • Unge på Månen Steen Knudsen
  • Zalt - dampherrernes planet Jon Bing
  • Paul McAuley Under Mars

Uden at foregribe kassererens beretning ser det stadig ud som om vores bogudgivelser kan betale vores lagerudgifter, vores deltagelse på BogForum, samt det nødvendige tilskud til medlemspleje, der ikke kan dækkes af det nuværende kontingent.

Salgstallene er pæne for de fleste titler.

For ZAP! serien havde vi selvfølgelig håbet at få solgt rigtigt mange da det er til ungdommen, der jo nok ikke søger efter dem på bibliotek.dk, men forventer at ’falde over dem’ på det lokale bibliotek. Det har vi desværre ikke, men de har tros alt solgt ok alle sammen.

Vi har tidligere talt om hvor godt det kan betale sig at have vores lidt ældre titler til salg, eller om vi burde lade dem udgå, derfor har jeg prøvet at lave en opgørelse over salg af ældre titler, for de år jeg har elektroniske optællinger, dvs. fra 2007 og frem.

Salg fra Gammelt lager:

Fx for 2014 er kun medtaget til og med udgivelser fra 2012

Der har vi solgt ca. 100 bøger om året de seneste 3-4 år inklusive salget på BogForum.

Hvis vi kun regner et år tilbage er tallene lidt større.

Der har vi solgt ca. 150 bøger om året de seneste 3-4 år inklusive salget på BogForum.

 

Tallene viser at vi selv om tallene enkeltvis er ret små, tros alt har en indtægt på ældre bøger, og at det jo også må være rart for folk at de rent faktisk kan købe bøger fra ny, selv om de er udgivet for en del år siden.Proxima: Med nummer 99/100 dobbeltnummeret er udgivelsestakten genoprettet (to normale numre eller et dobbeltnummer om året).

Diskussion om bøger:

ZAP-serien sælger ikke så godt (på nær Doctorow). Hvorfor?

Godt at der kommer fans med oversættelses-projekter, hvortil de selv leverer arbejdskraften, som med Stjernemageren og en bog der er planlagt til udgivelse i år.

Niels E. Nielsen: Der vil udkomme to igen i år, denne ene af dem aldrig får udgivet.

Regnskab:

Foreningen har fået ny adresse (da kassereren er flyttet).

Medlemstallet holder sig nogenlunde konstant på ca. 120.

Der har været overskud igen i 2014 på niveau med det i 2013. Indtægten er lavere end året før, på grund af færre udgivelser, men udgifter til blandt andet porto har været lavere.

Det blev diskuteret om nogle af foreningens penge kunne anbringes på en konto til højere rente, da renteindtægten på formuen er meget lav: Som bankrenten er nu, er der ikke rigtig noget at hente.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Næste års kontingent: Uændret på 150 kr. om året.

Indkommet forslag:

Der var kommet et forslag fra Lise Andreasen vdr. at bruge noget af forenings formue:

 

Foreningen ligger i øjeblikket inde med en vis formue. Selv hvis man sammenligner formuen med, hvad der er behov for at kunne lægge ud på en gang, specielt når der bestilles mange bøger samtidig, så er der rigeligt. Lad os sige at der på kontoen altid er mindst x kroner. Forslaget går på, at bestyrelsen pålægges at lægge en plan for hvordan 20 % af x kan bruges i løbet af det næste år, og derefter realisere planen. Planen skal ligge ud over de aktiviteter, der plejer at være. (Dette kan også gælde størrelsesorden. Det kan således være at købe rettigheder til en væsentlig dyrere bog end normalt.) Planen skal naturligvis stadigvæk overholde formålsparagraffen osv. 

Der var en længere diskussion om blandt andet:

Er det nødvendigt at have en så stor formue af hensyn til dårlige tider?

Skal der sættes et beløb på (eller minimum/maksimum) hvor meget der evt. bruges?

Få input vdr. aktiviteter fra medlemmerne, via f.eks et medlemsmøde. 

Diskussionen mundede ud i at der blev stillet et ændringsforslag med følgende ordlyd:

Bestyrelsen pålægges at etablere en plan for anvendelsen af en del af foreningens formue i overensstemmelse med formålsparagraffen. Status mht. indkomne og gennemførte idéer fremlægges på generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget i denne formulering.

Valg:

Manfred Christiansen, Carl-Eddy Skovgaard og Jeppe Larsen var på valg som bestyrelsesmedlemmer. Alle tre modtog genvalg, der var ingen modkandidater og alle tre blev genvalgt for to år.

Thomas Winther, Richard Berthelsen og Johannes Lundstrøm blev valgt som suppleanter.

Carsten Riis blev valgt som revisor.