Generalforsamling 2021

søndag d. 30. maj 2021 10:00

Ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af følgende års kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 15 maj.

Hold i øvrigt øje med hjemmesiden, da vi muligvis er nødt til at afholde generalforsamlingen virtuelt alt efter corona restriktionerne.

Vanløse Kulturstation

Kultursalen