Science fiction årbogen 1991

af Niels Dalgaard

Cirkel Serien nr. 23 

SCIENCE FICTION I ÅRET DER GIK

Årets hæfte for science fiction-interesserede forsøger at tage pulsen på udviklingen indenfor forskellige grene af science fiction-verdenen - først og fremmest den litterære del, men også film og tegneserier. 

Udover oversigtsartikler om de forskellige områder rummer hæftet grundige bibliografier over den science fiction, der blev udgivet på dansk og engelsk i 1990, samt lister over vinderne af de vigtigste internationale priser på området. Et særligt afsnit er helliget de specielt aktive læseres - de egentlige sf-fans' - aktiviteter i det forløbne år. 

Hæftet er skrevet af en række specialister på de forskellige områder, der forener indsigt og overblik med evnen til at formidle stoffet.

ISBN
87-87662-19-1