Undergang og udfordring

af Niels Dalgaard

Cirkel Serien nr. 25 

Undergang og udfordring. Niels E. Nielsen og science fiction (Niels Dalgaard)

DANSK SCIENCE FICTIONS MEST OMFATTENDE FORFATTERSKAB

er skrevet af Niels E. Nielsen, af mange kaldet "troldmanden fra Sigerslev". Siden debut'en i 1952 er det blevet til mere end 25 romaner foruden en lang række noveller. Gennem hele forfatterskabet går en tråd af bekymring for menneskeheden og dens begrænsede evner til at håndtere alle de nye teknologier den frembringer. Den fremherskende dystre tone sættes dog af og til i relief af muntert-satiriske fortællinger der udstiller menneskenes dårskab. 

I dette hæfte giver Niels Dalgaard en beskrivelse af forfatterskabet og diskuterer dets fortrin og mangler. Såvel noveller som romaner inddrages, og der lægges særlig vægt på værker som To sole stod op, Troldmandens sværd, Vagabondernes planet og Herskerne.

ISBN
87-87662-25-6