Universer af papir

af Stig W. Jørgensen

Cirkel-Serien nr. 14 

EN REJSE GENNEM FREMMEDE VERDENER

Hvor skal man begynde en læsning af science fiction-genrens mange værker? Hvad handler bøgerne om? Hvilke emner tager forfatterne op? 

Universer af papir er en indføring i science fiction-teksternes forunderlige verden, med præsentation af litterære traditioner og emnekredse: 

Utopier og dystopier * Rumrejser * Fremmede væsener * Parallelle verdener * Tidsrejser og paradokser * Alternative historieforløb * Telepati * Computere og robotter * Udødelighed * Naturkatastrofer * Virkelighedens sammenbrud 

Disse og andre spændende temaer og motiver belyses ved grundig præsentation af over tres science fiction-bøger, der alle er udkommet på dansk. En nyttig introduktion til læsværdige historier, og en genvej til et nødvendigt overblik over genren! 

ISBN
87-87662-46-9