Proxima Ekstranummer

35 år i 2009

Proxima og foreningen der udgiver det, Science Fiction Cirklen, fylder 35 år i 2009. Det fejres med dette ekstranummer, der bl.a. rummer en gennemgang af foreningens og tidsskriftets historie. Derudover genoptrykkes et udvalg af artikler og anmeldelser fra den seneste halve snes år. Det drejer sig bl.a. om:

Den gode historie og historien om det gode

Magister Anders E. Larsen diskuterer Svend Åge Madsens brug af utopien i et forfatterskab der spænder fra den mest eksperimenterende avantgarde til ligefrem science fiction.

Den tyske science fictions historie

Knud Larn, der er en kender af tysk science fiction, fortæller om genrens tyske historie - en historie man er tilbøjelig til at glemme i en verden der domineres i stigende grad af engelsksproget kultur.

Hård science fiction

regnes af mange for genrens egentlige kerne. Niels Dalgaard har undersøgt begrebets historie og giver nogle eksempler, dels på klassisk hård sf, dels på nyere udviklinger på området.

To kortere artikler

behandler dels science fiction-forfatteres uheldige tendens til at lade de planeter de opfinder, være ens over det hele, dels rabbinske spor i utopien som de især kommer til udtryk hos den tyske filosof Ernst Bloch. Artiklerne er skrevet af to af tidsskriftets mangeårige medarbejdere, henholdsvis Palle Juul Holm og Ellen Miriam Pedersen.

Desuden

to danske noveller, der ikke har været trykt før, én af John Peter Andersen og én af Manfred Christiansen..