Proxima nr. 104

forår 2019

Johnny Cash

Den nu afdøde, verdenskendte folkesanger forsøgte sig også som novelleforfatter i halvtredserne. Først mange år senere blev hans dystopiske novelle ”The Holografik Danser” offentliggjort. Proxima bringer novellen for første gang i dansk oversættelse.

Tidsmaskinen

H. G. Wells’ roman fra 1895 har inspireret mange forfattere til at skrive fortsættelser, alternative versioner og kombinationer med andre tekster. Joen Juel Jensen fortæller om nogle af dem, fra den første, der kom i 1908, og til dem der blev skrevet i anledning af romanens 100 års jubilæum.

J.-H. Rosny Aîné

Den belgiske forfatter, der fornylig har fået udgivet en samling på dansk, repræsenterer en milepæl, ikke blot indenfor den fransksprogede science fiction, men også indenfor genrens historie i almindelighed. Rosny er bl.a. den tidlige foregangsmand for ”forhistorisk fiktion”, fortællinger der bygger på spekulationer om livet blandt fx hulemænd. Knud Larn giver en grundig præsentation af rosnys liv og værk.

Antologier og kanoner

I anledning af den nyligt udkomne kæmpestore antologi The Big Book of Science Fiction ser Niels Dalgaard både på denne antologi og på udvalgte tidligere antologier der forsøger at give et udvalg af kanoniske tekster – det vil sige tekster, som ”man” må menes at burde kende, hvis man vil hævde at kende genren. Artiklen ser bl.a. på det skiftende billede af genren, som antologier fra forskellige perioder giver, samt på forhold omkring repræsentation af kvindelige og ikke-vestlige forfattere.

Rumrejser

Patrik Centerwall giver en grundlæggende indføring i de forskellige forestillinger om hvordan man vil kunne rejse i rummet – også længere væk end vores lokale solsystem. Det er et projekt med talrige udfordringer, men science fiction-forfatterne har fantasien til at give bud på deres løsning.

Desuden

rummer nummeret nekrologer over bl.a Ursule K. Le Guin, Harlan Ellison og Palle Juul Holm, samt anmeldelser af et betragteligt antal nyere science fiction-udgivelser på dansk, engelsk og norsk – herunder flere bøger om genren.