Proxima nr. 67

Bruce Sterling

var blandt gæsterne på science fiction-festivallen Fabula 96. Proximas redaktør havde en intens samtale med ham for åben mikrofon om hans forfatterskab, cyberpunkens tidligste historie, om computerkriminalitet, om Japan og Europa, og om sf-genrens fremtid. Konklusionen er, at sf stadig ikke har fuldført sin mission: at få naturvidenskaben og skønlitteraturen til at erkende deres begær efter hinanden.

Inge Eriksen

deltog ligeledes i Fabula 96, blandt andet medet foredrag om Fremtiden som æstetisk projekt. Her fortæller hun, hvad der for hende er science fictions særlige muligheder, om om de særlige krav, genren til gengæld stiller til sine udøvere. Undervejs giver hun eksempler fra sit arbejde med sf-romanserien Rummet uden tid.

Årets bedste science fiction?

Hvert år udkommer der i den engelsktalende verden flere antalogier, der hævder at have samlet det bedste af det foregående års science fiction. Niels Dalgaard har undersøgt indholdet af de seneste par årgange og konkluderer dels, at de forskellige redaktører er ret enige om, hvad der er god sf, og dels at tidens hotteste emner er virtual reality og nanoteknologi. Og jo, genren synes at være i udmærket form, i hvert fald hvad angår kortprosa.

Farvel

er titlen på en splinterny novelle af Malene G. Skounæs.

Desuden

rummer nummeret en nokrolog over den amerikanske science fiction forfatter og redaktør Judith Merril, samt som sædvanlig en række boganmeldelser.