Proxima nr. 81

forår 2005

Dansk science fiction forskning

begyndte formentlig i 1878 med Julius Paludans disputats om Holbergs roman Niels Klims underjordiske rejse. Den har siden eksisteret spredt og usystematisk. Her gøres for første gang et forsøg på en status over dette forskningsområde, som det er bedrevet på dansk grund. Det konstateres - lidt overraskende, at vi rent faktisk har en sf-forskning herhjemme.

Tysk science fiction

I nyere tid har den danske litterære interesse, også hvad angår science fiction, i altdominerende grad været rettet mod den engelsksprogede verden. Det betyder, at vi bl.a. er tilbøjelige til at se bort fra den tysksprogede sf-tradition. Det bliver der rådet bod på med denne historiske gennemgang af en af kenderne på området.

Tidens trend

Hvad skrives der om i den engelsksprogede sf-verden i disse år? Niels Dalgaard har undersøgt indholdet i seks antologier med "årets bedste science fiction" og fremlægger her resultatet. Der snakkes ikke så meget om nanoteknologi og virtual reality mere, til gengæld diskuteres muligheden af udødelighed kraftigt.

Desuden

rummer nummeret anmeldelser af en lang række danske og engelske sf-bøger af forfattere som Iben Melbye, Søren Jensen, Viggo Madsen, Alfred Bester og John Varley - samt nekrologer over Grete Roulund, Svend Christer Swahn, Jack L. Chalker og Andre Norton.