Proxima nr. 83

forår 2006

Danske novelleforfattere

skriver science fiction i større omfang end man måske skulle tro. Proximas redaktør diskuterer en række nyere eksempler, som læses i spændings-feltet mellem science fiction-agtig mærkværdiggørelse.

Og modernistisk metaforik.

Kim Stanley Robinson

hører til de forfattere, der bl.a. bruger sf-genren til at diskutere videnskabens selvforståelse og dens tvetydige rolle i menneskenes måde at omgås verden på. Udgangspunktet er Robinsons roman Antarktis og hans verdensberømte Mars-trilogi.

Michael Moorcock

har arbejdet med sf i over 40 år og var som redaktør af New Worlds i tresserne en af hovedmændene bag den nye bølge i sf. Her filosoferer han over forholdet mellem det nyskabende og undergravende i litteraturen og de kommercielle krav, som massemarkedet stiller.

To gamle danske sf-noveller

der ikke har været trykt siden de udkom første gang: en anonym historie om den moderne tekniks fortrædeligheder – fra 1867! – og en videnskabelig afhandling om jordboerne – skrevet af en marsmand!

Desuden

tager Proximas vidende anmelderstab sig kærligt af en lang række værker, ikke blot fra Danmark, USA og England, men også fra Norge, Sverige, Skotland, Canada, Australien og Latinamerika – foruden tegneserier og en stribe væsentlig faglitteratur.