Proxima nr. 91

forår 2010

Superhelt i sovebyen
Kenneth Bøgh Andersen har med sin trilogi om Antboy demonstreret, at den traditionelle superhelterolle måske ikke harmonerer alt for godt med livet i sjette klasse. Niels Dalgaard forklarer hvordan.

Norman Spinrad
Den kontroversielle amerikanske science fiction-forfatter snakker med Klaus Æ. Mogensen om at være den der har indført sex and drugs and rock and roll i science fiction, om at være blevet ramt af censur i Tyskland, om at skrive for tv-serien Star Trek og meget andet godt.

Gwyneth Jones
Den science fiction-britiske forfatter og akademiker diskuterer nogle af de indbyggede modsætninger i genren: mellem utopien og fremskridtstænkningen, mellem ønsket om at afhjælpe mangelsituationer og driften mod den totale undergang og drømmen om at begynde på en frisk.

Dansk science fiction
skrives der masser af i disse år, og dette nummer bringer smagsprøver fra Gudrun Østergaard, Rune Kristensen og Lise Andreasen.

Dansk science fiction bibliografi
er et løbende projekt med ambition om at registrere alle danske science fiction-udgivelser såvel som alle anmeldelser og kritiske artikler om emnet. I dette nummer bringes bibliografien for året 2007.

Desuden
er der nekrologer over Kage Baker og William Tenn, foruden som sædvanlig masser af anmeldelser af nyudgivelser – af danske, engelske, franske, japanske og russiske forfattere.