Generalforsamling 2020

søndag d. 17. maj 2020 13:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse - Niels Dalgaard og Andreas Søe er på valg
  9. Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 10 maj.

Link til vedtægterne og nuværende bestyrelse

Valby Kulturhus

3 sal