Generalforsamling 2020 - udsat

søndag d. 17. maj 2020 11:00

Generalforsamlingen er udsat grundet Corona virus. Da Kulturhuset er lukket og regeringen i øvrigt forbyder mere end 10 personer at samles er dette  ’force majeure’, som det hedder. Den nuværende bestyrelse fortsætter som forretnings-bestyrelse indtil det bliver muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan få tingene på plads. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt efter reglerne for ekstraordinær generalforsamling, dvs. med mindst 4 ugers varsel.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse - Niels Dalgaard og Andreas Søe er på valg
  9. Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 10 maj.

Link til vedtægterne og nuværende bestyrelse

Valby Kulturhus

3 sal