Science fiction årbogen 1990

af Niels Dalgaard

Cirkel Serien nr. 18 

SCIENCE FICTION I ÅRET DER GIK

1989 var et interessant år for science fiction, såvel internationalt som herhjemme. Dette hæfte forsøger at tage pulsen på udviklingen indenfor forskellige grene af science fiction-verdenen - først og fremmest den litterære del, men også film og tegneserier. 

Udover oversigtsartikler om de forskellige områder rummer hæftet grundige bibliografier over den science fiction, der blev udgivet på dansk og engelsk i 1989, samt lister over vinderne af de vigtigste internationale priser på området. Et særligt afsnit er helliget de særligt aktive læseres - de egentlige sf-fans' - aktiviteter i det forløbne år. 

Hæftet er skrevet af en række specialister på de forskellige områder, der forener indsigt og overblik med evnen til at formidle stoffet.

ISBN
87-87662-05-1