Proxima nr. 102

forår 2017

Ian Watson

Den britiske science fiction-forfatter har været i Danmark, og blev interviewet på Fantasticon. Vi bringer interviewet, hvor Watson bl.a. fortæller om at debutere i slutningen af tresserne, om at opleve Tokyo som en science fiction-verden, og om at arbejde sammen med Stanley Kubrick om manuskriptet på det der skulle blive til filmen A. I.

H. P. Lovecraft

Den afdøde amerikanske forfatter, der især er kendt for sine bidrag til horror-litteraturen, havde også sine meninger om science fiction – mere præcist om den del af den der udspiller sig på andre planeter. Bl.a. burde forfatterne efter hans mening undgå enhver form for realisme i rumfortællinger, og udelukkende koncentrere sig om den rædsel og fremmedhed som de rejsende må føle. Og så var det naivt at tro at man kunne lave gode ting for penge.

Forhistorisk fiktion

Traditionelt regnes meget af den litteratur der udspiller sig i forhistorisk tid (tiden fra før der foreligger skriftlige kilder) for en del af science fiction. Historiker Rasmus Wichmann præsenterer fænomenet med diskussioner af romaner af bl.a. William Golding og Jack London. Andetsteds i nummeret giver han selv en prøve på subgenren i form af en novelle, samt diskuterer den i en anmeldelse af tegneserieudgaven af Kampen om ilden.

Antologier med oversat science fiction

En ikke uvæsentlig del af det billede, danskerne gennem de seneste 60 har fået af science fiction-genren, har de fået gennem antologier med oversatte noveller og kortromaner. Niels Dalgaard undersøger denne særlige form, der folder sig ud som bl.a. undervisningsantologier, antologier rettet til børn og antologier der vil gøre science fiction til en del af horror-litteraturen.

Desuden

rummer nummeret en fransk novelle og nekrologer over bl.a. Wolfgang Jeschke, Mogens Jacobsen og Edward Bryant, foruden som sædvanlig en bred vifte af anmeldelser af nyudgivelser på såvel dansk som engelsk og tysk.