Proxima nr. 90

efterår 2009

Charles Stross

er en af de mest spændende britiske forfattere for tiden. Under et nyligt besøg i Danmark blev han interviewet af Niels Dalgaard. Han talte bl.a. om hvordan han blev forfatter og hvorfor alle forbinder ham med begreberne "ny space opera" og "singularitet".

De vilde humanister

er en gruppe engelsksprogede forfattere, der skriver samfundsbevidst science fiction og tager emner op som overbefolkning, forurening, global opvarmning og religion som legitimering af censur og undertrykkelse. Den amerikanske forsker Fiona Kelleghan beskriver denne strømning, der på visse måder står i modsætning til cyberpunkerne, og fremhæver syv forfattere som eksempler på vild humanisme: Greg Frost, Tim Sullivan, James Morrow, Robert J. Sawyer, Jonathan Lethem, Connie Willis og Kim Stanley Robinson. Med citater og analyser påpeger hun, hvad der gør denne strømning så værdifuld.

Britisk science fiction

har traditionelt haft ry for at være dyster og depressiv. Det har imidlertid ændret sig væsentligt gennem de seneste par årtier, hvilket diskuteres af et panel med deltagelse af Charles Stross og Gwynneth Jones, der begge er en del af det aktuelle britiske science fiction-landskab. De peger bl.a. på at Storbritannien på grund af sproget er placeret i en underlig position mellem Europa og USA.

Matthew Johnson

er en nyere canadisk forfatter, der i dette nummer præsenteres med novellen "Den koldeste krig", der foregår langt mod nord - og hvori danskere spiller en vis rolle!

Desuden

er der nekrolog over Charles N. Brown, foruden som sædvanlig masser af anmeldelser af nyudgivelser på dansk, norsk, tysk og engelsk.